24-7 SERVICES

บริการจัดการบริษัท

สานฝันในการตั้งบริษัทของคุณให้เป็นจริง ด้วยบริการที่ดีที่สุดจากเรา

ตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท การจัดการเรื่องภาษี การจัดการระบบหลังบ้าน ไปจนถึงการดูแลเรื่องทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าคุณจะเป็น Start Up หรือบรรษัทข้ามชาติ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เราก็พร้อมดูแลให้การจัดตั้งบริษัทใหม่ของคุณสำเร็จอย่างราบรื่นที่สุด

รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดเวลา

เชื่อใจได้ในความเป็นมืออาชีพ
ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

ติดต่อสอบถามและตรวจสอบ
ราคาได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มี
วันหยุด

บริการของเรา

การจดทะเบียนบริษัท

ดูแลทุกขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัท ให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ไปจนถึงการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท และการจัดการภาษีตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

การจัดการระบบหลังบ้าน

เบื้องหลังในการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านใด สามารถปรึกษาเราได้ทันทีทั้งการสรรหาสถานที่ตั้งบริษัท ระบบบัญชีการเงิน ธุรการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ

การบริการทรัพยากรบุคคล

เพราะบุคลากรคือองค์ประกอบสำคัญที่สุด หากคุณไม่มีฝ่ายบุคคลหรือมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดการ ให้เราเป็นผู้ช่วยในการดูแลเรื่องการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลให้คุณในทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับสมัครงานจนถึงการเลิกจ้าง การพัฒนาศักยภาพ บัญชีเงินเดือน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และภาษีเงินได้ นอกจากนี้เรายังพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอีกด้วย

เราคือผู้ช่วยส่วนตัวที่พร้อมจัดการทุกเรื่องให้สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อคุณทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

ปรึกษาเราเกี่ยวกับปัญหาของคุณฟรีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง