24-7 SERVICES

บริการแปลภาษา

เคยไหมที่…
ได้รับงานแปลที่อ่านไม่เข้าใจ เหมือนใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติ
เจอนักแปลที่ไม่สนใจบริบทและไม่รู้จักเลือกใช้ภาษา แก้ไปแก้มา ทําให้งานช้ากว่าเดิม
เมื่อถึงเวลาส่งงานกลับติดต่อนักแปลไม่ได้ทําให้งานเสียหายเพราะนักแปลขาดความรับผิดชอบ
ต้องการแปลงานด่วนตอนดึก ค้นหาทุกเว็บก็มีแต่ให้ติดต่อในเวลาทําการ
ทุกปัญหางานแปลภาษาที่คุณเคยพบ ให้จบที่บริการของเรา!

24-7 Services ด้วยประสบการณ์ด้านการแปลภาษามากกว่า 10 ปี เราจึงเข้าใจในความต้องการของผู้จ้างและพัฒนางานแปลภาษาให้ตอบโจทย์กับทุก ความต้องการอยู่เสมอโดยตั้งเป้าหมายการทํางานไว้ที่ความสมบูรณ์แบบ เพราะเราตระหนักดีว่าทุกตัวอักษรมีความสําคัญและต้องฝ่ากําแพงภาษาไปสู่ผู้รับสารให้ได้อย่างดีที่สุด

เครือข่ายนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้าน
การแปลกว่า 30 ภาษา
รับแปลงานด่วนภายใน 1 ชั่วโมง ภายใต้มาตรฐานระดับมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม และตรวจสอบราคาได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

บริการของเรา

TRANSLATION

บริการแปลเอกสารโดยยึดต้นฉบับเป็นสําคัญ แปลภาษาอย่างครบถ้วนตรงความหมายในระดับภาษาที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น เอกสารทั่วไป
เอกสารราชการ งานวิชาการ เรซูเม่ ประกาศภายในองค์กร ข้อบังคับ สคริปต์พิธีกร สุนทรพจน์ผู้บริหาร เป็นต้น

LOCALIZATION

บริการแปลเอกสารโดยเน้นการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจให้ผู้อ่าน มีการปรับภาษาให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่โดยคงความหมายที่แท้จริงของต้นฉบับไว้เหมาะกับคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อทางการตลาด รวมถึงซับไตเติลละครหรือภาพยนตร์ เป็นต้น

ภาษาที่ให้บริการ

โดยบุคลากรผู้ชํานาญการด้านการแปลภาษาทั้งนักแปลชาวไทยและเจ้าของภาษากว่า 30 ภาษาทั่วโลก

ประเภทของเนื้อหาที่รับแปล

รับดูแลการแปลภาษาทุกประเภทเพื่อให้งานของคุณดําเนินไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นวงการอิเล็กทรอนิกส์ แวดวงวิชาการ วงการแพทย์ หรือ
เอกสารเฉพาะทางอื่นๆ ด้วยนักแปลที่เชี่ยวชาญในเนื้อหางานนั้น ๆ

เราคือผู้ช่วยส่วนตัวที่พร้อมจัดการทุกเรื่องให้สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อคุณทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

ปรึกษาเราเกี่ยวกับปัญหาของคุณฟรีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง